Reklam Alanı

NİFTY TESTİ (FETAL DNA TESTİ) NEDİR? HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?NİFTY TESTİ NEDİR?

Anneden kan alınarak, anne karnındaki bebekte down sendromu (trizomi 21), trizomi 18 ve trizomi 13 kromozomal hastalıklarının taramasının yapılması yöntemidir.

Günümüzde amniyosentez, kordosentez ya da koryon villüs örneklemesi gibi işlemler az da olsa bebek için risk içerdiğinden bu yöntem yeni yeni taramalarda kullanılmaktadır.  Girişimsel bir yöntem uygulamadan, yani anne karnındaki bebeği riske atmadan uygulanan bu yöntemin yakın zamanda diğer yöntemlerin yerine geçeceği düşünülmektedir.

NİFTY TESTİ NASIL YAPILIR?

Hamileliğin belli bir döneminden sonra annenin kolundan alınan kanla bebeğe ait DNA parçacıkları ayrılarak yapılmaktadır. Anneden alınan kan,  ilgili laboratuvarlara gönderilmektedir. Sonucun çıkması yaklaşık 10 ila 14 gün sürmekte ve sonuçlar doktor tarafından anne ile paylaşılmaktadır. Kolay bir yöntemdir.

NİFTY TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hamilelikte nifty testini yaptırmak için en uygun zaman 10. Hafta ve sonrasıdır. Ama teknik olarak 8. haftadan itibaren de uygulanabilmektedir.

HANGİ DURUMLARDA NiFTY TESTİ YAPILIR?

  • 35 yaş üzeri hamileliklerde,

  • İkili veya üçlü testte yüksek risk çıkan gebelerde,

  • Anne karnındaki bebekte kromozomal hastalık bulgusu olan hamilelerde,

  • Daha önce yaşanmış gebeliklerde Trizomi sendromlarına rastlanması durumunda,

  • Daha önce tekrarlayan düşükleri olan

  • Risk grubunda olmayan ama tedbir amaçlı bu testi yaptırmak isteyen tüm hamilelerde nifty testi yapılabilmektedir.

NİFTY TESTLE SAPTANAN HASTALIKLAR TRİZOMİ NEDİR?

Trizomi 21 (Down Sendromu) :

En sık rastlanan kromozomal hastalık Trizomi 21 yani down sendromudur. Yaklaşık olarak 800 canlı doğumun birinde bu sendroma rastlanmaktadır. Kişiden kişiye değişen hafif ya da ileri derecede zeka geriliği görülen down sendromlu bebeklerin doğduklarında tipik bir yüz ifadeleri vardır. Anne yaşı ilerledikçe görülme sıklığı artış gösterir.

Trizomi 18 (Edwards Sendromu) :

Yaklaşık 5000 canlı doğumun birinde görülen Trizomi 18 doğuştan çok ciddi yapısal problemlere neden olabilen bir hastalıktır. Trizomi 18 tanısı alan bebekler genelde hamilelik esnasında ya da doğumdan sonraki ilk hafta içerisinde hayatlarını kaybederler.

Trizomi 13 (Patau Sendromu) :

Yaklaşık 10.000 canlı doğumun birinde görülen bu kromozomal hastalıkta ise bebekte ciddi yapısal problemler görülür. Diğer tüm trizomilerde olduğu gibi kalp, sindirim sistemi ve diğer sistemlere ait sorunlar Trizomi 13’ de de görülmektedir. Trizomi 13 tanısı ile doğan bebeklerin yüzde 95’i ilk yılda kaybedilmektedir.

NİFTY TESTİNİN AMNİYOSENTEZ YÖNTEMİNE GÖRE AVANTAJLARI NELERDİR?

NIFTY testinin en önemli 2 avantajı:

1. Girişimsel olmaması:

Sadece kan alma işlemiyle yapıldığı için hem anne hem de bebek sağlığını minimum düzeyde bile olsa riske atmamaktadır. Amniyosentez gibi girişimsel bir yöntem değildir

2. Erken dönem tanı koyabilmesi:

Testin, hamileliğin 8. haftasından itibaren uygulanabiliyor olmasından dolayı alınacak kararlar için hem doktora hem de ailelere avantaj sağlamakatadır.

NİFTY TESTİ KESİN SONUÇ VERİR Mİ?

Nifty testi, klinik testlere giren yaklaşık 147.000 gebelik üzerinde yapılan çalışmalarla doğrulanmış ayrıca günümüz itibariyle dünya genelinde milyonlarca kadına uygulanan güvenli bir testtir. Doğru sonuç verme oranı yaklaşık %99’dur ve yalnızca %0.1’lik bir yanlış pozitif oranına sahiptir. Bu test ile birlikte, diğer girişimsel fetal dna testlerini yaptıran kadınların sayısı azalmıştır.

NİFTY TESTİ CİNSİYET GÖSTERİR Mİ?

Evet. Nifty testi ile bebeğin kromozom ve DNA yapısı ayrıntılı olarak incelendiği için cinsiyet de kesin olarak tespit edilebilmektedir.

NİFTY TESTİNİN DEZAVANTAJLARI NEDİR?

Nifty testinin tek dezavantajı fiyatının diğer yöntemlere göre daha yüksek olmasıdır.

NİFTY TESTİ DEVLET HASTANELERİNDE YAPILIYOR MU?

Hayır. Şu anda nifty testi SGK ve benzeri devlet sigortaları tarafından karşılananamaktadır.

NİFTY TESTİ SONUCU NASIL YORUMLANIR?

Nifty testin sonucunun negatif olması, yaklaşık olarak %99,9 oranında bebekte trizomi olmadığını gösterir. Pozitif sonuç da bebeğinizde yaklaşık olarak %99,9 oranında trizomi olduğunu göstermektedir.

NİFTY TESTİNİ NEREDE YAPTIRABİLİRİM?

Nifty testi genelde özel genetik tanı laboratuvarlarında ve bazı özel sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır.Bu makale hakkında yorum yapmak ister misiniz ? Tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz